Khuyến mãi Free Bet – Vé cược lên đến 10 triệu vnđ

Khuyến mãi free bet
Khuyến mãi free bet
  • Điều Kiện Đủ Để Tham Gia: Người chơi hợp lệ đủ điều kiện về tổng tiền thua tối thiểu trên K-Sports sẽ nhận được vé Free Bet trong Thời gian khuyến mãi.
  • Điều Kiện Về Tổng Tiền Thua Tối Thiểu: Người chơi cần đạt mức tiền thua tối thiểu trên K-Sports trong vòng 7 ngày được tính kể từ khi bắt đầu chương trình khuyến mãi.
  • Phần Thưởng Vé Free Bet: Người chơi sẽ nhận được vé free bet tương ứng với mức tiền thua đạt được theo quy định.
  • Số Lượng Vé Free Bet: Người chơi chỉ nhận được vé free bet 1 lần cho mỗi hạn mức trong suốt thồi gian khuyến mãi.
  • Cách Nhận Vé Free Bet: Vé free bet sẽ được cấp tự động sau khi người chơi đạt được mức tiền thua yêu cầu.
  • Thời Hạn Sử Dụng Vé Free Bet: Vé free bet sẽ có hiệu lực trong một khoảng thời gian xác định, sau đó sẽ hết hiệu lực nếu không được sử dụng.
  • Quy Định Khi Sử Dụng Vé Free Bet: Khi sử dụng vé free bet, người chơi chỉ nhận lại phần thắng và không bao gồm giá trị tiền vé cược ban đầu
Giải thưởng
Giải thưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *